Novinky
Nová kompletní on-line příručka Alfa Laval

Příručka je nabitá užitečnými informacemi – od obecné teorie přenosu
tepla až po specifická řešení pro širokou škálu aplikací vytápění a chlazení.
Nechybí ani detailní technické informace o produktech Alfa Laval.

Certifikace deskových výměníků tepla AHRI získává celosvětovou platnost

Předtím, než byl certifikační program pro výměníky tepla kapalina-kapalina
AHRI 400 zaveden, existoval v otázce výkonnosti deskových výměníků tepla
jistý dobře utajovaný problém. V důsledku tvrdého konkurenčního boje se
někteří výrobci rozhodli snižovat náklady poddimenzováním výrobních komponentů.
Tím sice vědomě snižovali výkonnost svých produktů, na druhé straně však mohli nabízet atraktivní ceny.